نتایج این ارزیابی چه کمکی به شما می­ ­کند:

  • شناخت جایگاه خود در بازار کار ایران
  • مقایسه حقوق خود با بقیه همکاران در دیگر شرکت ها
  • مذاکره درست و منطقی درباره حقوق در مصاحبه‌های کاری و یا ارتقا شغلی
  • ارزیابی میزان حقوق خود بر اساس پارامترهای تأثیرگذار
  • برنامه‌ریزی مالی بهتر برای آینده

در صورت شرکت در این ارزیابی از دسترسی یک ماهه رایگان به نتایج "گزارش حقوق و دستمزد" بهره‌مند خواهید شد.

در این مدت شما می­ توانید به موارد زیر دسترسی پیدا کنید:
  • ۱ بازه رایج دریافتی برای شغل مورد نظرتان
  • ۲ بررسی تأثیر پارامترهای مختلف فردی یا مشخصات محل کار بر میزان دریافتی
  • ۳ اطلاعات حقوقی دقیق­ تر در مورد افرادی که شرایطی مشابه شرایط شما دارند

ارزیابی حقوق و دستمزد ۱۳۹۶

برای شروع ارزیابی به سوالات زیر پاسخ دهید. تمامی اطلاعات شما در این پرسشنامه کاملا نزد ایران تلنت محرمانه تلقی شده و جز در ارا‌یه گزارش از آن استفاده نخواهد شد.

این نظرسنجی حدود ده دقیقه از زمان ارزشمند شما را به خود اختصاص می دهد.